Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid