Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Informatie over instellingscollegegeld