Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over het bericht dat mensen met terminale kanker door het UWV worden goedgekeurd voor werk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat mensen met terminale kanker door het UWV worden goedgekeurd voor werk

Indiener P. Ulenbelt, Tweede Kamerlid