Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Hachchi en Van Veldhoven over de Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
 • Mede namens
  W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
 • Mede namens
  A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen

Indiener W. Hachchi, Tweede Kamerlid