Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Gesthuizen, Van Ojik over Textiel/Bangladesh, Compensatie Rana Plaza slachtoffers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Compensatie voor slachtoffers van de ramp bij de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid