Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Schouw over de controle op Europese subsidies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Mede namens
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De controle op Europese subsidies

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid