Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuzu en Van Laar over het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Van Laar over het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Indiener R.P. van Laar, Tweede Kamerlid