Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Smaling inzake het wonen op antikraakcontracten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst