Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het ontgassen van binnenvaartschepen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het ontgassen van binnenvaartschepen

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid