Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Pieter Heerma over de afnemende deelname aan inburgering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De afnemende deelname aan inburgering

Indiener P.E. Heerma, Tweede Kamerlid