Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op interpellatievragen van het lid Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Interpellatievragen

Interpellatievragen over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid