Interpellatievragen : Interpellatievragen over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op interpellatievragen van het lid Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport