Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Schouw en Berndsen-Jansen over het bericht dat onbemande militaire vliegtuigen (‘drones’) steeds vaker in Nederland worden ingezet als opsporingsmiddel van de politie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord vragen van de leden Schouw en Berndsen-Jansen over het bericht dat onbemande militaire vliegtuigen (“drones”) steeds vaker in Nederland worden ingezet als opsporingsmiddel van de politie

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht dat onbemande militaire vliegtuigen (‘drones’) steeds vaker in Nederland worden ingezet als opsporingsmiddel van de politie

Indiener A.G. Schouw, Tweede Kamerlid