Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord vragen van de leden Omtzigt en Oskam over de brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Bijlage bij antwoord op vraag 4

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.