Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord vragen van de leden Omtzigt en Oskam over de brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid