Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord vragen De Mos over het bericht ‘Vergaande acties tegen opwarming zijn onnodig’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vergaande acties tegen opwarming zijn onnodig’

Indiener R. de Mos, Tweede Kamerlid