Schriftelijke vragen : Het onderzoek van de gemeente Alkmaar om zelf agenten in dienst te gaan nemen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Aanhangsel van de Handelingen

Antwoord vragen van Raak over het bericht op internet “Alkmaar moet agenten zelf gaan betalen”

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties