Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Mos en Wilders over lettercombinaties op kentekenplaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de lettercombinatie PVV niet mag voorkomen op kentekenplaten

Indiener R. de Mos, Tweede Kamerlid