Schriftelijke vragen : Antw vr. verwisseling van organen door het Nederlands Forensisch Instituut

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Agema over verwisseling van organen door het Nederlands Forensisch Instituut

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie