Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Ham over het verschil van mening over deelname aan de CanalParade

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van Middelkoop, minister van Defensie
  • Mede namens
    R.H.A. Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Verschil van mening over deelname aan de CanalParade

Indiener B. van der Ham, Tweede Kamerlid