Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Langkamp over bijdrage werkgevers aan de kosten van kinderopvang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De bijdrage van werkgevers en ouders aan de kosten van kinderopvang

Indiener M.C. Langkamp, Tweede Kamerlid