Kamervragen (73.971)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Antwoord op vragen van de leden Moorlag, Beckerman en Agnes Mulder over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Herverdeling onder Hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling naar de kosten en baten rondom wind- en zonneparken’

2020D13604
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen