Kamervragen (72.290)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

23 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de mogelijke claim tegen de Nederlandse staat van Uniper en RWE, op basis van de ISDS-clausule in het Energie Charter Treaty

2020D02367
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamervragen

23 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Verhoeven over het bericht dat DPG Media uitgeverij Sanoma overneemt

2020D02354
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamervragen

23 jan 2020

De voornemens aangaande de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen

2020D02276
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

Kamervragen

23 jan 2020

De berichten ‘Universiteit Maastricht betaalde hackers losgeld’ en ‘Verzekeraars zorgen voor toename van ransomware-aanvallen’

2020D02280
Indiener Kees Verhoeven
Kamerlid D66

Kamervragen

23 jan 2020

Het bericht dat ‘Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen’.

2020D02275
Indiener Martin Wörsdörfer
Kamerlid VVD

Kamervragen

23 jan 2020

Het artikel ‘Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: “Waarom zou een bakker Engels moeten leren?”'

2020D02273
Indiener Bart Smals
Kamerlid VVD

Kamervragen

23 jan 2020

De eHerkenning en het artikel ‘MKB en VNO-NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren’

2020D02269
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD

Kamervragen

23 jan 2020

Het bericht ‘Baggerbedrijf Van Oord betrokken bij mensenrechtenschendingen in Angola’

2020D02271
Indiener Achraf Bouali
Kamerlid D66

Kamervragen

23 jan 2020

Het niet verstrekken van een volmacht door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor betalingen van versterkingsprojecten

2020D02263
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Kamervragen

23 jan 2020

Het rapport van WOinActie ‘Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten’

2020D02256
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Kamervragen

23 jan 2020

Het bericht ‘Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt’’

2020D02267
Indiener Vera Bergkamp
Kamerlid D66

Kamervragen

23 jan 2020

Het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

2020D02265
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Kamervragen

23 jan 2020

Het bericht ‘Maximaal bedrag die erkende leerbedrijven ontvangen uit de subsidieregeling Praktijkleren voor iedere bbl-studenten’

2020D02262
Indiener Bart Smals
Kamerlid VVD

Kamervragen

23 jan 2020

Hoe Nederlandse bedrijven een mogelijk zeer schadelijke rol spelen bij uitbuiten van Angola

2020D02266
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Kamervragen

23 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over de falende controle op zorgfraude

2020D02230
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

23 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Marktgerichte kinderopvang is schadelijk voor jonge kinderen'

2020D02156
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kies periode

tot Toepassen