Bijlage : Vragen V-100 over het thema Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Verzoek om beantwoording vragen V-100 over het thema Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Indiener A.H.M. Weeber, griffier