Jaarverslag : Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

26448-755 Jaarverslagen SUWI-organisaties 2023

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31865-252 Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Jaarverslag 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00