Lijst met EU-voorstellen : Lijst met EU-voorstellen SZW

Download

Indieners

  • Indiener
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Indiener H.J. Post, griffier