Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van de leden Sneller en Van Vroonhoven 36243-12 t.v.v. nr. 11 over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Nicolien van Vroonhoven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00