Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om de Kamer binnen drie weken een reactie te doen toekomen op het gegeven dat de nota van wijziging niet kan worden verwerkt in het wetsvoorstel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35756-23 Geamendeerd voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15