Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Joseph (NSC) de minister van Armoedebeleid Participatie en Pensioenen voor het CD Pensioenonderwerpen op 4 april a.s. een brief te vragen met de termijn waarop de wetsvoorstellen Verlenging Transitieperiode Toekomst Pensioenen en de Verzamelwet Wet Toekomst Pensioenen aan de Kamer gestuurd zullen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Agnes Joseph, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een brief met termijnen over het wetsvoorstel i.v.m. de verlenging van de transitieperiode Wet toekomst pensioenen en een verzamelwet Wet toekomst pensioenen

Indiener H.J. Post, griffier