Motie : Motie van de leden Vermeer en Postma over concrete maatregelen die lokale waterstofproductie makkelijker en sneller mogelijk maakt door de risico's voor gemeenten te beperken

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040 (CD 21/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40