Motie : Motie van het lid Teunissen over zich in Europees verband inzetten om biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040 (CD 21/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40