Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024 (algemeen deel)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    L.L. Nouse, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32317-876 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 februari 2024, over JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de non-papers bij de geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024 (Kamerstuk 32317-872)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

32317-872 Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

36410-VI-85 Motie van het lid Veldkamp c.s. over de rechtsmacht voor mensensmokkel zodanig inrichten dat criminele mensensmokkelaars effectiever kunnen worden opgespoord, vervolgd en bestraft

Indiener C.C.J. Veldkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59

Non-papers bij de geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024 (Kamerstuk 32317, nr. 872)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00