Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.C. Burger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

36489 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36489-3 Memorie van toelichting

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Koninklijke boodschap

36489-1 Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering (Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Voorstel van wet

36489-2 Voorstel van wet

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36489-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (36489)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00