Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - reactie vragen op brief Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie over de toegang tot delegates portal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Voorstel ivm antwoordbrief Raadssecretariaat inzake delegates portal

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken