Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de non-papers bij de geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024 (Kamerstuk 32317-872)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    S.F.F. Meijer, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32317-813 Motie van het lid Eerdmans over optrekken met de Deense regering inzake het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de Unie

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30