Brief lid / fractie : Brief van het lid Teunissen inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Teunissen over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366)

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Activiteiten

Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00