Lijst van vragen : Lijst van vragen over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32140-180 Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Motie

36410-XV-52 Motie van de leden Stoffer en Pouw-Verweij over het uitwerken van beleidsvarianten voor verlaging van de belasting-, premie- en regeldruk voor mkb-werkgevers

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-43 Motie van de leden Erkens en Boswijk over in het bouwstenendocument voor de formatie aandacht besteden aan de mogelijke effecten van het afbouwen van fossiele subsidies

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-1300 Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over het opstellen van scenario's voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies (t.v.v. 32813-1297)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IX-29 Motie van de leden Romke de Jong en Grinwis over breder onderzoeken of betere alternatieven voor het boxenstelsel mogelijk zijn

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Vermogensverdeling (CD 08/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:12

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Belastingen in maatschappelijk perspectief (Verplaatst naar 4 juli 2024)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Belastingen in maatschappelijk perspectief

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:30