Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36506-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36506 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36506-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36506-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36506-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36506-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20