Lijst van vragen : Lijst van vragen over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Morrin, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-1103 Selectie in het hbo en wo

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-248 Gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. 36200-VIII-233)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35765-10 Motie van de leden Westerveld en Kwint over de omvang van het schaduwonderwijs voor decentrale selectie in kaart brengen en instellingen aanmoedigen de banden met het schaduwonderwijs te verbreken

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35765-16 Motie van de leden Peters en Van der Woude over handvatten voor instellingen om hun selectieprocedures te kunnen toetsen en evalueren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35765-14 Motie van het lid Van der Laan over het zo veel mogelijk beperken van onnodige selectiecriteria en -instrumenten in het hoger onderwijs

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-713 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Selectie in het hbo en wo

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35