Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging

36412-10 Derde nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

36412, bijgewerkt t/m nr. 10 (3e NvW d.d. 10 april 2024)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36412-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36412-7 Nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36412-5 Verslag

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

36412 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36412-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36412-2 Voorstel van wet

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

36412-3 Memorie van toelichting

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Koninklijke boodschap

36412-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00