Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2826 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-02-2820 Motie van het lid Emiel van Dijk c.s. over duidelijk maken dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd zal worden

Indiener E. (Emiel) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (21 501-02, nr. 2819)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30