Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2828)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2024

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

21501-02-2828 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-20-1993 Motie van de leden Piri en Veldkamp over uitspreken dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in het steunen van Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1984 Motie van het lid Paternotte c.s. over zich Europees inspannen voor een visumverbod voor kolonisten die geweld plegen en het verheerlijken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

36045-140 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over uitspreken Oekraïne blijvend te steunen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30