Brief commissie aan bewindspersoon : Uitgaande brief aan de Staatssecretaris BZK d.d. 25 januari 2024 - verzoek om schriftelijke reactie te ontvangen waarin wordt aangegeven wanneer in 2024 verzamelbrieven naar de Kamer worden gestuurd

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de staatssecretaris BZK inzake verzoek om technische brief door ambtenaren van het ministerie

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-1112 Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

36410-VII-63 Motie van het lid Nijboer over een plan om de externe inhuur te beperken en zo spoedig mogelijk weer te voldoen aan de Roemernorm

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

26643-1075 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski over de instelling van een rapid response team op digitaal vlak

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

36410-53 Motie van het lid Dassen c.s. over een impactanalyse per ministerie met betrekking tot de effecten en de toepassing van kunstmatige intelligentie door de overheid, op de banen van de toekomst, beleidsontwikkeling en onze manier van werken

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

30821-190 Motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over zich in Europees verband sterk maken voor de wettelijke aanpak van aanbevelingsalgoritmes op basis van clicks en interactie op socialemediaplatforms

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

30821-192 Motie van het lid Gündogan c.s. over onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan risico’s voor de democratie

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

36360-VI-14 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

32761-271 Motie van het lid Drost over in Nederland zorg dragen voor een soortgelijke bepaling als artikel 30 van de Data Protection Act

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26643-1003 Gewijzigde motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski over een integrale visie op nieuwe AI-producten (t.v.v. 26643-998)

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

26643-994 Motie van het lid Slootweg over binnen het bestuursrecht de positie van burgers versterken met betrekking tot foutieve overheidsbesluiten gebaseerd op algoritmes

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

26643-985 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over de invoering van een verplichte afweging voor het verbeteren van het toegangsbeheer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de overheid

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29279-765 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over altijd aangeven of een overheidsbesluit gebaseerd is op een algoritme of op risicoprofilering (t.v.v. 29279-760)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-68 Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-76 Motie van de leden Ceder en Bontenbal over mediawijsheid voor opvoeders onderdeel maken van de werkagenda en het Programma Digitale Samenleving

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

26643-882 Motie van de leden Van Ginneken en Leijten over op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de bescherming van online gegevens

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Desinformatie en online platformen (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Notaoverleg Digitalisering (is verplaatst naar 22 april 2024)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Notaoverleg Digitalisering

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00