Brief commissie aan bewindspersoon : Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg Informele RBZ Handel van 22 en 23 januari 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2796)

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-02-2796 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

35207-70 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een proactieve rol innemen bij de spoedige totstandkoming van een Europees screeningsmechanisme voor uitgaande investeringen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat China (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00