Statenpassage

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36473-2 Voorstel van wet

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36473-1 Geleidende brief

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30