Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de centrale aanmeldweek 2024 (Kamerstuk 31289-560)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31289-560 Centrale aanmeldweek 2024

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:29

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Centrale aanmeldweek 2024 en toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25