Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36435-IX, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-IX)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

36435-IX-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36435-IX-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20