Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.C. Burger, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1069 Reactie op de motie over de Europese Verordening ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik (Kamerstuk 26643-1011)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

26643-1047 Motie van het lid Van Weerdenburg c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten op het gebied van chatcontrol totdat de brief met de Kamer is besproken

Indiener V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00