Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

eindtekst, 36435-XVI

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36435-XVI-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

36435-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20