Lijst van vragen : Lijst van vragen over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28165-425 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Staatsdeelnemingen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

28165-407 Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00