Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk (Kamerstuk 22112-3699)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nazending beslisnota's bij de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juli 2023 (Kamerstuk 21501-07-1957), bij de antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk en bij het verslag jaarvergadering ESM 15 juni 2023 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2022 (Kamerstuk 21501-07-1958)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45