Brief lid / fractie : Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid